Polyenergetische coaching/therapie

Polyenergetische coaching of therapie ( Multi Disciplinaire Therapie) is een uitgebreide vorm van coaching en psychotherapie, gestoeld op de meest werkzame aspecten uit zowel de klassieke psychotherapie als de moderne vormen van coaching en therapie zoals hypno- en regressietherapie, energiewerk, NLP en verbale en non-verbale communicatie. Deze methoden worden naast en met elkaar toegepast en gebaseerd op jouw probleem en wat voor persoon je bent. De combinatie van diverse methoden zorgt ervoor dat je zowel in je hoofd, op bewust en onbewust niveau, als voor je gevoel en in je lichaam verandering creëert.

Kern van het probleem

Door de manier van vraagstellingen en communicatievormen komen we snel tot de kern van het probleem. We ontdekken snel de redenen en motivaties die het probleem in stand houden. Die zijn vaak onbewust en het kan erg verrassend zijn om deze te achterhalen. Wanneer je eenmaal weet wat je motivaties en belemmeringen zijn, dan kan er een nieuwe keuze worden gemaakt en met behulp van de polyenergetische technieken, gedrag worden gegenereerd dat deze keuze ondersteunt.

Resultaatgericht

Polyenergetische therapie is resultaatgericht, en onder resultaat verstaan we de oplossing van het probleem of de verandering van het problematische gedrag. We zijn dan ook pas klaar als jij het gevoel hebt dat je probleem is opgelost. Alleen praten is dan ook niet voldoende om dit voor elkaar te krijgen. Afhankelijk van hetgeen waar jij mee zit, gaan we aan de slag met een of meerdere technieken en methodes.

Methodes

Ik pas de (combinatie van) methodes en technieken aan op wat voor persoon jij bent en met welke klachten of doelen je komt. Deze methodes worden naast en met elkaar gebruikt zodat we op alle fronten verandering teweeg kunnen brengen: verandering in je gedachten, zowel bewust als onbewust, verandering in je gevoel of emoties en indien nodig, verandering in je lichaam. Ik maak gebruik van de meest effectieve technieken uit de volgende stromingen:

Regressie

Regressie betekent terug in de tijd. Ergens in je verleden heb je dit probleem voor het eerst ervaren. Daar is het begonnen. Dit begin kan ergens kort geleden zijn, ergens in je jeugd, of zelfs tijdens je geboorte of in een vorig leven (hierbij is het niet van belang of je dit als een vorig leven ziet of als een boodschap van je onbewuste). Regressie is een intensief, kort en effectief proces. Intensief omdat je probleem mentaal, fysiek en emotioneel wordt benaderd. Kort, omdat vaak na een of een paar sessies al verbeteringen optreden. Door de herbeleving raak je negatieve emoties kwijt. Bovenal krijg je inzicht in jezelf en in waarom je de dingen altijd op een bepaalde manier gedaan of ervaren hebt. Vervolgens kun je het achterlaten en kiezen voor nieuw gedrag of een nieuwe beleving. Je verleden kun je niet veranderen, maar wel je beleving hiervan in het heden en de gevolgen hiervan.

EFT

Emotional Freedom Techniques (EFT) is een korte en makkelijk te onthouden methode om positieve veranderingen in je leven te bewerkstelligen. Het is een positieve, effectieve en snelle methode om remmingen, angsten, andere negatieve emoties en ook pijnklachten in slechts een aantal minuten kwijt te raken. De techniek heeft een sterke invloed in bepaalde hersengebieden en verminderd daar de te hoge prikkelactiviteit. Hierdoor verwijdert het de negatieve lading van belastende herinneringen en kunnen pijnklachten verminderen.

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een effectief bewezen behandelmethode voor mensen die last houden van nare, traumatische ervaringen.

Hypnotherapie

Hypnotherapie maakt gebruik van trance. Dit is niet vergelijkbaar met de meer bekendere toneelhypnose, maar is een vorm van ontspanning waarbij jij toegang krijgt tot je binnenwereld; je onbewuste, je gevoelens en overtuigingen. Door de ontspanning, die we een (lichte) trance noemen, word je geholpen je dagelijkse, meer fysieke zintuiglijke ervaringen even los te laten, zodat je innerlijke zintuiglijke ervaringen een kans krijgen van zich te laten horen. Hierdoor krijg je meer inzicht en controle over onbewust gedrag, onbewuste gevoelens en onbewuste gedachten. Soms kun je namelijk heel goed bewust snappen dat je iets anders zou moeten doen of voelen, maar lukt dit toch niet omdat je onbewuste dit niet kan begrijpen. Met behulp van verschillende technieken waarbij je in een (lichte) trance bent, kunnen we dit veranderen.

Gesprekstherapie of coaching

De basis van gesprekstherapie of coaching bij Gevoelenzo is de Rand-Kern methode. Dit is een gespreksvorm waarbij we in korte tijd bij de achterliggende problematiek van je klacht komen en vaststellen wat je wilt bereiken en waarom je dat tot nu toe nog niet bereikt hebt. Dit geeft inzicht en op basis van dit inzicht gaan we verder met andere technieken. Door te werken vanuit het kernprobleem en niet alleen ‘randproblemen’ (problemen die weer het gevolg zijn van het kernprobleem) te behandelen, werkt de therapie of coaching effectief en blijvend.

Energiewerk

Bij Gevoelenzo wordt energiewerk vooral gebruikt als ondersteuning bij de andere technieken. Het is een manier om naast inzicht op mentaal niveau, een verandering van emoties en/of gedrag, ook op lichamelijk en energetisch niveau veranderingen teweeg te brengen. Zodat jij je nog beter gaat voelen.

NLP

Neurolinguïstisch programmeren (NLP) is een methodiek voor training, coaching en communicatieverbetering. NLP werkt zowel op bewust als onbewust niveau.

Creatieve en intuïtieve therapie

Het uitbeelden van situaties, problemen of doelen op papier of in andere vormen, kan zorgen voor inzicht en kan daadwerkelijk verandering teweeg brengen.

Relatiecoaching 

Relatiecoaching is een proces waar de personen binnen een relatie samen aan werken zodat jullie inzicht in de processen binnen jullie relatie krijgen en deze kunnen doorbreken. Het zorgt voor begrip, vertrouwen en communicatie. Relatiecoaching bestaat vaak uit een aantal sessies samen en een paar sessies individueel.

Familieopstellingen

Familieopstellingen gaan over systemen. Wanneer we geboren worden, behoren we tot het systeem van deze familie. Zelfs als we niet opgroeien binnen dit gezin. In de loop van ons leven gaan we tot meerdere systemen behoren; we krijgen een relatie, vriendengroep, eigen gezin, werk, etc.

Wanneer een familieopstelling
Het kan zijn dat een of meerdere systemen waartoe je behoort, niet als prettig worden ervaren. Jijzelf of iemand binnen het systeem voelt zich hier bijvoorbeeld niet thuis, het systeem voelt als zwaar, een of meerdere personen hebben problemen of er zijn regelmatig conflichten. Vaak zit er dan iets niet helemaal goed en het kan zo zijn dat jij of jullie niet weten hoe of waarom dit zo is.

Wat doe je concreet bij een familieopstelling

In een (familie)opstelling wordt jouw systeem, dus de personen die hiertoe behoren, letterlijk in de ruimte in kaart gebracht door het gebruik maken van andere mensen als representanten voor de mensen die tot het systeem behoren. In deze opstelling worden vervolgens verstrikkingen aan het licht gebracht en wordt gezocht naar erkenning van iedereen binnen dit systeem op de juiste plek waardoor er een ontspanning teweeg wordt gebracht. Voor jouzelf geeft dit veel inzicht en op de lange termijn zorgt deze ontspanning tijdens de opstelling voor rust en acceptatie binnen het systeem. Het wonderlijke bij (familie)opstellingen is dat steeds blijkt dat de representanten toegang krijgen tot de persoon die ze vertegenwoordigen. Ze ervaren letterlijk gevoelens, gedachten of emoties die bij deze persoon horen en niet bij hunzelf. Een wonderlijke ervaring voor zowel de jouzelf als voor de representanten om mee te maken.

Familieopstellingen bij adoptie of pleeggezinnen
Vanuit mij eigen ervaring als adoptiemoeder weet ik hoe belangrijk het biologische gezin voor een adoptiekind kan zijn. Soms ontstaan er problemen binnen het gezin of voor het kind. Het kind voelt zich bijvoorbeeld verscheurd tussen de gezinnen, voelt zich niet helemaal compleet, kan geen vrede krijgen met het niet kennnen of kunnen leren kennen van zijn of haar adoptieouders, etc. Een familieopstelling kan de geadopteerde, maar ook de andere personen uit het syteem, helpen meer in balans te komen. Ook kan het opheldering, opluchting of een oplossing voor problemen bieden. Zowel geadopteerden zelf, als adoptieouders of biologische ouders kunnen een familieopstelling inzetten.

MatriXmethode

De MatriXmethode is een praktische behandelwijze die snel en effectief afrekent met problemen. Deze coachingtechniek kan worden ingezet bij leerproblemen, gedragsproblemen, mentale problemen of emotionele problemen. De persoon staat altijd centraal, met of zonder diagnoses. En werkt ook preventief; leer hoe te leren en leer eigen problemen op te lossen.

MatriXcoaching Gecertificeerd

De MatriXmethode is een praktische techniek die snel en effectief werkt. De methode is tweeledig en richt zich op mentale problemen zoals leer- en concentratieproblemen (denk aan AD(H)D, dyslexie, maar ook gewoon slecht kunnen concentreren), piekeren, chaos of drukte in het hoofd en gedragsproblemen die hiermee samenhangen. Ten tweede richt de methode zich op emotionele problemen zoals angsten (denk aan faalangst, vliegangst, rijangst, pleinvrees, spinnenangst, muizenangst, telefoonangst), vervelende gevoelens die niet over willen gaan of gedragsproblemen die hiermee samenhangen. Deze door Ingrid Stoop ontwikkelde coachingsmethode werkt niet alleen ontzettend goed en snel, maar werkt tevens preventief. Je leert hoe je moet leren en je leert hoe je met emotionele of mentale problemen kunt omgaan.